Önkormányzati rendeletek

4/2014. (VII.28) A kommunális adóról

HIRDETMÉNY helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról

Ozorai Helyi Választási Iroda vezetőjének 4/2014 (VII.3.) számú határozata

Településrendezési terv módosítása

Fürged Községben megválasztható önkormányzati képviselők számának meghatározása és közzé tétele

Fürged Község Önkormányzata Képviselő-testülete 13/2012 (III.22.) számú határozata

 

Fürged Község Önkormányzata Képviselő-testületének hatályos rendeletei egységes szerkezetben:


1/2010./II. 16./ Az önkormányzat és intézményei 2010. évi költségvetéséről

1/2010 rendelet mellékletei


3/2010./IV. 30./ Fürged Község Önkormányzata 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról

3/2010 rendelet 1-4 mellékletei
3/2010 rendelet 5 melléklete
3/2010 rendelet 6, 9-12 mellékletei
3/2010 rendelet 7 melléklete
3/2010 rendelet 8 melléklete

2/2005./III. 8./ A gyermekvédelem helyi rendszeréről

2/2007./II. 19./ Az állattartás helyi szabályairól


2/2008./II. 22./ Az önkormányzat és intézményei 2008. évi költségvetéséről


2/2008./II. 22./ Az önkormányzat és intézményei 2008. évi költségvetésének mellékletei


3/2005./III. 8./ A kommunális adóról


3/2007./IV. 2./ A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról


5/2001./IV. 18./ Fürged község címeréről, zászlajáról, pecsétjéről és „Fürged Község díszpolgára” cím adományozásról


5/2005./III. 8./ A helyi környezetvédelemről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról


5/2006./II. 20./ A háziorvosi körzet területének meghatározásáról


6/2005./III. 8./ Az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól


6/2006./III. 31./ A köztemetőről és a temetkezés rendjéről


6/2008./IV. 17./ Fürged Község Önkormányzata 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról


7/2006./III. 31./ A luxusadóról


8/2004./XII. 23./ A közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg a közüzemi csatornamű
használatáért fizetendő díjakról


8/2006./III. 31./ A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról


9/2006./III. 31./ A körjegyzőség köztisztviselőinek nyújtott juttatásokról


9/2007./V. 25./ A helyi hulladékgazdálkodási tervről


16/2005./X. 27./ A közigazgatási hatósági eljárásban az elektronikus ügyintézésről


23/2006./XII. 18./ A hulladékszállítás díjának megállapításáról